Find an Optometrist

Find an Optometrist

Courteau Guy, O.D.

Work Dr G.R. Courteau #201-681 15 St W (306) 763-7744 (306) 764-0637 eyecare Prince Albert SK S6V 7H9 Website: https://www.drcourteau.ca/

Degelman Tim, O.D.

Work FYidoctors Prince Albert 2685 2nd Ave W #3 (306) 764-2288 (306) 764-1437 eyecare Prince Albert SK S6V 5E3 Work FYidoctors La Ronge 712 La Ronge Ave/Box 1409 (306) 425-5540 (306) 425-5542 eyecare La Ronge SK S0J 1L0 Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-2nd-avenue Website: https://fyidoctors.com/en/locations/la-ronge/fyidoctors-la-ronge

Diakow Wayne, O.D.

Work FYidoctors Prince Albert 210 15th St E #3 (306) 764-6311 (306) 763-3067 eyecare Prince Albert SK S6V 1G2 Work Wakaw Eye Clinic 1st St N #301 (306) 233-5455 (306) 763-3067 eyecare Wakaw SK S0K 4T0 Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-15th-street Website: https://fyidoctors.com/en/locations/wakaw/fyidoctors-wakaw

Haugen Carolyn, O.D.

Work FYidoctors Prince Albert 210 15th St E #3 (306) 764-6311 (306) 763-3067 eyecare Prince Albert SK S6V 1G2 Work Wakaw Eye Clinic 1st St N #301 (306) 233-5455 (306) 763-3067 eyecare Wakaw SK S0K 4P0 Work FYidoctors Deschambault Lake External Clinic – FYidoctors eyecare Deschaumbeault Lake SK Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-15th-street Website: https://fyidoctors.com/en/locations/wakaw/fyidoctors-wakaw

Lacey Nicole, O.D.

Work FYidoctors Prince Albert 210 15th St E #3 (306) 764-6311 (306) 763-3067 eyecare Prince Albert SK S6V 1G2 Work Wakaw Eye Clinic 1st St N #301 (306) 233-5455 (306) 763-3067 eyecare Wakaw SK S0K 4T0 Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-15th-street Website: https://fyidoctors.com/en/locations/wakaw/fyidoctors-wakaw

MacDonald Erin, O.D.

Work FYidoctors Prince Albert 2685 2nd Ave W #3 (306) 764-2288 (306) 764-1437 eyecare Prince Albert SK S6V 5E3 Work FYidoctors La Ronge 712 La Ronge Ave/Box 1409 (306) 425-5540 (306) 425-5541 eyecare La Ronge SK S0J 1L0 Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-2nd-avenue Website: https://fyidoctors.com/en/locations/la-ronge/fyidoctors-la-ronge

Malec Stephen, O.D.

Work FYidoctors Prince Albert 210 15th St E #3 (306) 764-6311 (306) 763-3067 eyecare Prince Albert SK S6V 1G2 Work FYidoctors Deschambault Lake External Clinic – FYidoctors eyecare Deschambault Lake SK Work FYidoctors Pelican Narrows External Clinic – FYidoctors eyecare Pelican Narrows SK Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-15th-street

Miller Trent, O.D.

Work FYidoctors Prince Albert 2685 2nd Ave W #3 (306) 764-2288 (306) 764-1437 eyecare Prince Albert SK S6V 5E3 Work FYidoctors La Ronge 712 La Ronge Ave/Box 1409 (306) 425-5540 (306) 425-5541 eyecare La Ronge SK S0J 1L0 Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-2nd-avenue Website: https://fyidoctors.com/en/locations/la-ronge/fyidoctors-la-ronge

Vickers Michelle, O.D., F.A.A.O.

Work FYidoctors Prince Albert 2685 2nd Ave W #3 (306) 764-2288 (306) 764-1437 eyecare Prince Albert SK S6V 5E3 Work FYidoctors La Ronge 712 La Ronge Ave/Box 1409 (306) 425-5540 (306) 425-5541 eyecare La Ronge SK S0J 1L0 Website: https://fyidoctors.com/en/locations/prince-albert/fyidoctors-prince-albert-2nd-avenue Website: https://fyidoctors.com/en/locations/la-ronge/fyidoctors-la-ronge